Massojen johtamisen viisi prinsiippiä

Kuvituskuva

Menetelmiä joita globalisaation taustalla olevat intressiryhmät hyödyntävät

Globalisaatio yleisenä johtamisen määritelmänä

Siinä missä globalisaatiosta keskustellaan tavaran, valuutan, ihmisten tai informaation vapaana liikuuvuutena tai laajenemisena, globalisaatio on tietynlainen prosessi johon liittyy olennaisesti keskitetty vallan käyttö ja tuottavien voimien johtaminen. Globalisaatio on kontrolloitavissa oleva ilmiö, kuten NATOn tai EU:n laajenemisen sekä Euroopan monikulturistamisen suhteen voidaan havaita. Seuraavassa on esitelty suomeksi viisi psykososiaalista vallankäyttöön liittyvää prinsiippiä, jotka ovat globalisaation mahdollistamia toimenpiteitä ja toimivat mikro- ja makrotason hallitsemisen työkaluina, fyysisemmästä mentaalisempaan ja abstraktimpaan.

Fyysinen sodankäynti ja orjuuttaminen – ”Sota on toisentapainen politiikan jatke.” – Karl von Clausewitz

Vanhin ja nopein tapa hallita ihmisiä on  suora sodankäynti. Jokaisen sodan taustalla on funktiona hallita aluetta, hyvinvointia, ihmiselle tärkeitä olevia hyödykkeitä tai tuhota viholliskansa. Kaikista yksinkertaisin keino hallitsijan, orjanomistajan, näkökulmasta on pakottaa orja tekemään tahtonsa mukaan uhkaamalla hänen henkeään. Orja voi tietysti sopivan tilaisuuden sattuessa paeta tai tappaa herransa. Kokonaisia kansoja orjuuttaessa kansa nousee ennemmin tai myöhemmin vastarintaan.

Kansan altistaminen päihteille ja lääkkeille

Ihmiset kuluttavat massatasolla päivittäin valtavia määriä kemikaaleja, jotka aiheuttavat riippuvuutta ja joista suurella osalla on passivoivia tai rappeuttavia haittavaikutuksia. Lääkkeistä, alkoholista ja monesta muusta laillisesta tai laittomasta aineesta päihtynyt ihminen on mentaalisesti laiskistunut eikä jaksa taistella samalla kapasiteetilla tai kirkkaudella pahoja voimia vastaan. Eri kemiallisten yhdisteiden käyttö on integroitu täydellisesti osaksi kansojen arkea ja sitä jopa tuetaan monin tavoin.

Taloudellinen prinsiippi – “Jos minulla on konrolli kansakunnan rahoihin, en välitä kuka säätää lait.” – Armchel Rothschild

Globalisaattori (persoona joka on vaikuttavassa vallan asemassa käynnistääkseen ja hallitaakseen globalisaatiota sekä hyödyntääkseen tuottavien voimien johtamista) ei hyödy kansakunnan totaalisesta tuhoutumisesta, vaan toimivampi vaihtoehto on pitää kansa velassa tai käydä kaupallista dialogia sillä tavoin, ettei hallittavissa oleva kansa tiedosta olevansa kiinnitetty.

Faktuaalinen vastaan relativistinen -prinsiippi

Yksilöitä, yhteiskunnallisia sosiaaliluokkia tai kokonaisia kansoja on helpompi johtaa, mikäli heille uskotellaan sosiaalisen konstruktion malli; Mikään ei ole faktuaalista, vaan kaikki on suhteellista. Tämä mahdollistaa useiden eri ideologioiden, trendien ja käyttäytymisten rinnakkaiselon teoreettisella tasolla. Esimerkkejä ideologioista vaikuttamisen muotoina ovat marksismi, islam, Kristuksen jälleensyntyminen tai kulutushysteerinen individualismia korostava “elä lujaa, kuole nuorena” -mentaliteetti.

Kronologinen ja maailmankuvallinen prinsiippi – “Niin käy joka kerta. Sivilisaatio saavuttaa maturiteetin, jossa se on kyvytön puolustamaan itseään ja kaikessa liberalismin ja demokratian kyllästeessä alkaa palvomaan omaa vihollistaan.” – Imre Kertesz

Kansakunnan historian uudelleenmäärittely vaikuttaa väistämättä sen tulevaisuuteen. Tätä prinsiippiä voidaan verrata 2000-luvun länsimaiden tilaan, jossa vallalla olevan liberalistien agendan voidaan havaita johtaneen perinteisten ja kestävien arvojen, asenteen ja käyttäytymisen alasajoon sekä uusien, globaalien arvojen omaksumiseen. Muutoinkin yhteiskunnassa vallitsee äärimmäisen progressiivinen, eteenpäin menevä trendi. Kaikki menneessä tapahtunut tai elänyt koetaan taantumukselliseksi ja negatiiviseksi, huolimatta ilmiön tai toiminnan luonteesta tai siitä, millaiset merkittävät vaikutukset sillä on ollut nykytilaan.

Lähteet
Youtube: Six Principles of Mass Manipulation (https://www.youtube.com/watch?v=0fF3TQ0lJnU)
Venäläisen tutkija ja poliitikko, kenraalimajuri Konstantin Pavlov Petrovin (1945-2009) tuotanto

Seuraa meitä
FACEBOOK
FACEBOOK
Seuraa sähköpostilla
RSS

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*